Vredeswandeling in Amsterdam – juist omdat die vrede verder weg is dan ooit

Elise de RooijHet begon als iets ‘kleins’, maar het idee van een vredeswandeling sloeg zo aan, dat de organisatie inmiddels rekent op duizenden mensen, zegt initiatiefnemer Anna Bomhof. “We krijgen zoveel hartverwarmende reacties. Het blijkt precies te zijn waar mensen behoefte aan hebben: om samen stil te zijn.”

Tweestatenoplossing

In het verleden is er veel onderhandeld over Israël en de Palestijnse gebieden. Lange tijd werd de tweestatenoplossing gezien als dé sleutel tot vrede. Israël en Palestina zouden dan naast elkaar als onafhankelijke staten bestaan, elkaar erkennen en elkaars grenzen respecteren. Meerdere keren was er een sprankje hoop en leek dit een realistische oplossing.

“Op dit moment is het echt onmogelijk om iets richting een tweestatenoplossing voor te stellen”, zegt vredesonderhandelaar Fleur Ravensbergen. “Tegelijkertijd is het wel ontzettend belangrijk om naar die lange termijn te blijven kijken.”

Een stip op de horizon dus, waar je naar moet kijken, maar waar op dit moment niet over gepraat kan worden. Op het moment dat een situatie zo geëscaleerd is als nu, moet er vooral gezocht worden naar wat er wél kan.

“De druk op een staakt-het-vuren moet zo hoog mogelijk blijven, er moet humanitaire hulp komen, de gegijzelde Israëliërs moeten bevrijdt worden. Dat zijn voorbeelden waar je wel over kunt onderhandelen”, zegt Ravensbergen.

Afgelopen week werden er twee Amerikaans-Israëlische gegijzelden vrijgelaten door Hamas en werden er mondjesmaat vrachtwagens met humanitaire goederen Gaza binnengereden. Het zijn kleine lichtpuntjes, maar volgens Ravensbergen wel een voorbeeld dát er iets mogelijk is. Vanuit haar vakgebied weet ze: “Als je genoeg pijn voelt in de huidige situatie, dan wil je naar een oplossing zoeken.”

Omdat een directe onderhandeling tussen Hamas en Israël uitgesloten is, zal er een andere partij moeten zijn die bemiddelt. In het geval van de gegijzelden blijkt dat Qatar te zijn. “Qatar heeft veel invloed op Hamas en de VS ziet Qatar als land waar ze een gesprek mee kunnen voeren, omdat ze weten dat Qatar onder bepaalde voorwaarden invloed kan uitoefenen.”

Ravensbergen noemt ook landen als Egypte en Turkije die in het verleden als bemiddelaar hebben opgetreden. “Er is in het Midden-Oosten een heel duidelijk bewustzijn dat niemand wil dat dit escaleert.” Iedere onderhandelingspartner heeft bepaalde belangen, maar voor veel bemiddelaars is een vorm van vrede dus óók een belang.

Signaal afgeven

Ook al lijkt het nu moeilijk om een oplossing te zien, er is altijd wel iets mogelijk, zegt Ravensbergen. “Ik heb best veel bemiddelingen gedaan, heb ook situaties meegemaakt die ontzettend uitzichtloos waren en dan kon er toch altijd wel een stap vooruit gezet worden.”

Maatschappelijk druk kan daarbij helpen, ziet Ravensbergen. “Jezelf op welke manier dan ook laten horen voelt misschien niet meteen als de oplossing, maar je geeft wel een stem aan de machteloosheid.”

De initiatiefnemers van de vredeswandeling willen geen politiek statement maken, maar denken wel dat ze een krachtig signaal kunnen afgeven. “Door hier compassievol te zijn en de verbinding te zoeken in onze samenleving”, zegt Bomhof. De wandeling begint vanmiddag om 16.00 uur vanaf de Dam in Amsterdam.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment