Uniek project op Texel: Herstel van natuur gekoppeld aan nieuw fietspad in de Dennen

Elise de RooijHet is een win-winsituatie. De gemeente heeft de wens en noodzaak om het huidige fietspad, dat in slechte staat verkeert, te verbreden. Het pad ligt echter in Natura 2000-gebied (dwars door Schettersweid) en loopt deels langs een gebied (Tureluur) met heel hoge natuurwaarden. Daardoor is aanpassing alleen mogelijk in combinatie met twee natuurontwikkelingsprojecten van Staatsbosbeheer in het gebied.

Het nieuwe fietspad is totaal 1,7 kilometer lang en loopt van de Grensweg tot aan de Botgrasweg. Waar voorheen fietsers aan de Ploeglanderweg door een open vlakte moesten fietsen, is het pad nu verlegd onder de beschutting van de dennen. Daardoor ontstaat er een grote open vlakte die nu wordt ingericht als een robuust natuurgebied. Daar krijgen soorten als de brede en gevlekte orchis, maar ook zeldzame soorten als teer guichelheil, zonnedauw en moeraskartelblad betere kans.

Pareltje

De fietsers worden verrast, omdat ze via betonelementen over een waterpartij rijden. Het oude fietspad was een lang en recht stuk. Ontwerper Marcel Uriot heeft nu een bijzonder kronkelend fietspad langs verschillende waterpartijen en open natuurgebiedjes gemaakt. “Het is een prachtig herstelplan voor de natuur”, zegt Uriot. Met enige trots kijkt hij over het project. “Persoonlijk vind ik dit het pareltje van al onze projecten. Maar het fietspad langs de Zanddijk naar De Cocksdorp vind ik ook een enorme verbetering.”Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment