UM is bezorgd: ‘We hebben buitenlandse studenten hard nodig’

Elise de RooijEerder reageerde ook al Zuyd Hogeschool bezorgd voor de plannen om het aantal buitenlandse studenten terug te dringen. Buiten de plannen van de partijen werd daar afgelopen jaar al vaker over gesproken in de politiek. “In de regio Zuid-Limburg, direct grenzend aan de buurlanden België en Duitsland, is het grensoverschrijdend wonen, werken, studeren en recreëren een natuurlijk gegeven. Juist in grensregio’s is maatwerk nodig om ruimte te bieden aan vrij verkeer van goederen, diensten en personen en een grensoverschrijdende studie- en arbeidsmobiliteit”, aldus de onderwijsinstelling in september.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment