Toerisme op Texel zorgt voor bedreiging van natuur: ‘Maatregelen nodig’

Elise de RooijDe Ecologische Autoriteit werd door het kabinet in het leven geroepen om advies te geven over beschermde natuurgebieden. “Ook de keuze om de toegang tot delen van het eiland te beperken voor toeristen kan daar onder vallen”, is een van de suggesties van de instelling.

Door meer gebieden voor mensen af te sluiten, worden bijvoorbeeld broedvogels minder gestoord door wandelaars en loslopende honden. Het is een van de opties waar de provincie naar zou moeten kijken, stelt de toezichthouder, die de natuurplannen van alle provincies beoordeelt.

Recreatie is niet het enige probleem voor de natuur op het Waddeneiland. Ook droogte, verzuring van de bodem door te veel stikstof en verdroging hebben een negatieve invloed.

Zee, strand en duinen worden beheerd door verschillende partijen, zoals Rijkswaterstaat, de gemeente Texel en Staatsbosbeheer. “Het is onduidelijk of de partijen genoeg samenwerken in het omgaan met recreatiedruk”, stelt de autoriteit.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment