Pleidooi voor schoolmaaltijden op álle scholen

Elise de RooijDe Tweede Kamer stemde met grote meerderheid in met het Programma Schoolmaaltijden voor de jaren 2023 en 2024. Het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis organiseren het programma, samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Maar of dat ook een vervolg krijgt na 2024, is onzeker omdat er niets in het nieuwe coalitieakkoord over dit programma staat. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat er dus geen vervolg komt: dat is in het nieuwe kabinet aan de minister van onderwijs om te besluiten.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment