Pastoor over niet geven van hostie: ‘Ik volg mijn geweten’

Elise de RooijReactie Bisdom Roermond

“Er is op dit moment een discussie in de kerk gaande over de vraag hoe om te gaan met mensen die samenleven in een niet-kerkelijk erkende relatie. Volgens de leer van de kerk is het correct dat mensen die in een zogeheten irregulaire relatie leven, niet ter communie mogen gaan. Maar dit is niet zo uitzonderlijk of afwijzend als het op het eerste gezicht lijkt of misschien door mensen ervaren wordt.

Er zijn voor iedere gelovige situaties denkbaar waarin het niet ter communie gaan wordt aangeraden en ook als zeer gepast wordt beschouwd. Ook voor trouwe kerkgangers is het geen vanzelfsprekendheid of recht om ter communie te gaan. In het verleden was het zelfs heel gebruikelijk dat gelovigen maar één keer per jaar (met Pasen) ter communie gingen. Daarom moet het niet ter communie gaan niet als een straf of afwijzing van de persoon worden gezien. Dit staat ook volledig los van de vraag wie wel of niet welkom is in de kerk.

De samenleving in West-Europa is in de loop van de jaren anders gaan denken over andere huwelijk en relaties. De kerk probeert hier op een pastorale wijze mee om te gaan, door mensen in hun waarde te laten en tegelijkertijd de leer van de Kerk geen geweld aan te doen. Dit leidt soms tot verschillen van inzicht of gewetensproblemen. Wij vragen iedereen om hier op een verstandige wijze mee om te gaan en van niemand iets te vragen waaraan hij of zij in geweten niet kan of mag voldoen.”Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment