Maatregelen universiteiten instroom internationale student

Elise de RooijDe Vries: “Met dit maatregelpakket nemen de universiteiten hun verantwoordelijkheid om tegemoet te komen aan de zorgen in de samenleving, voor het borgen van de onderwijskwaliteit, voor het oplossen van knelpunten, voor het beschermen van de internationale toppositie van onze wetenschap en voor het duurzaam inpassen van een beheerste internationale studenteninstroom in onze maatschappij. Daar hebben we de steun van de politiek wel voor nodig, in ieder geval in de vorm van het snel beschikbaar komen van wettelijke instrumenten om de instroom te sturen.”Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment