Maastricht schraapt 10 miljoen bijeen voor stadsmuur

Elise de RooijIn de eerste dagen na de instorting op 23 maart 2019, ging de gemeente nog uit van kostenpost van twee miljoen euro. “Dat was nog een grove inschatting van het vervangen en opbouwen van de muur”, blikt Werné terug. Later, toen de walmuur verder afbrokkelde en het naastgelegen rondeel op instorten stond werd de kostenraming bijgesteld naar 4 tot 6 miljoen euro. “Het project is steeds verder uitgegroeid waarbij een grove kostenraming continu moest worden bijgesteld”, aldus Werné. “Er moest een plan van aanpak komen, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed stelde eisen en er moest meer onderzoek plaatsvinden.”Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment