Limburg kan ongewenst oppompen grondwater nog niet tegengaan

Elise de RooijOmdat het oppompen van water bijdraagt aan de verdroging van de natuur, besloten de provincies in 2022 die praktijk niet langer toe te staan zonder vergunning. Het blijkt echter moeilijk om bedrijven en agrariërs ook echt te dwingen om te stoppen met het onttrekken van water. Om dat te kunnen doen, moeten de provincies per geval kunnen aantonen wat de negatieve effecten op de natuur zijn. De analyse van die effecten kost tijd, stelt Limburg. Sterker nog: het college betwijfelt of de analyses wel voldoende zijn om bedrijven en agrariërs te dwingen tot stoppen met de grondwateronttrekkingen.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment