Klok een uurtje terug: wat zijn de voordelen van wintertijd?

Elise de RooijDe klok gaat vannacht weer een uurtje terug. Dat betekent een uurtje extra slaap, maar voor veel mensen ook onrust in hun slaapritme. We hebben het vaak over die negatieve kanten, maar waarom maken we eigenlijk een onderscheid tussen zomer- en wintertijd en wat zijn precies de voordelen? 

De wintertijd is de ‘oorspronkelijke’ tijd. In heel Europa is er door de 20e eeuw heen meerdere malen sprake geweest van een zomertijd, maar in 1977 is dit definitief ingevoerd. Dat kwam omdat er toen zo’n enorme oliecrisis was, dat mensen er alles aan wilden doen om zo veel mogelijk energie te besparen. 

De zomertijd betekent namelijk dat we een uurtje langer gebruik kunnen maken van het natuurlijke licht buiten. Als we de klok zouden laten staan op de oorspronkelijke (winter)tijd, zou het ‘s zomers om 4.30 uur ‘s morgens al licht worden. De meeste mensen zijn dan nog niet wakker, waardoor het zin heeft om de klok een uurtje te verzetten. Op die manier is het ‘s avonds dan weer een uurtje langer licht, als veel mensen wél wakker zijn. 

Voordelen aan wintertijd

Volgens het RIVM heeft de wintertijd specifiek ook nog wat andere voordelen. Uit internationaal literatuuronderzoek zou zijn gebleken dat een vroege zonsopkomst veel beter past bij het bioritme van de mens. Het RIVM pleit er dan ook voor om de wintertijd standaard in te voeren. 

Volgens het rijksinstituut hebben veel mensen last van het verzetten van de tijd. Vooral na het ingaan van zomertijd slapen mensen slecht omdat ze een uur minder hebben. Ook komen er volgens het instituut direct na het wisselen naar zomertijd meer hartinfarcten voor. 

Het instellen van zomertijd als standaardtijd zou volgens het RIVM juist weer negatieve effecten hebben op de volksgezondheid. 

Europese Commissie neemt keuze 

De Europese Commissie heeft in 2018 uitgesproken dat ze eigenlijk willen dat Europese landen een keuze maken tussen zomertijd of wintertijd in plaats van het verzetten van de klok. Ook het Europees Parlement sprak zich hier vóór uit. Uit peilingen bleek toen ook dat veel Europese burgers het zat waren om de klok te verzetten. 

Als Nederland ervoor zou kiezen om altijd zomertijd aan te houden, zou het op de kortste dag van het jaar pas om 9.45 uur licht worden buiten. Als ervoor gekozen wordt om wintertijd aan te houden, wordt het op de langste zomerdag van het jaar al om 21.00 uur donker. 

Of Nederland hier uiteindelijk ook in meegaat is nog erg onduidelijk. Het kabinet maakte destijds duidelijk dat ze het belangrijk vonden om eerst te kijken welke tijdsindeling de buurlanden aan zouden gaan houden. Op die manier zou de verbinding met onze directe buren in stand gehouden worden. Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment