Geen meineed politie bij casino: ‘Agenten handelden in lijn van waarheid’

Elise de Rooij“Een rechter moet altijd kunnen vertrouwen op een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal. Een verdachte kan immers alleen hierop worden veroordeeld. De inhoud mag niet ter discussie staan. Zorgvuldige en juiste vastlegging is dus cruciaal en mag van ons allemaal verwacht worden”, stelt Nynke Mook, hoofd Operatiën van de politie Limburg. “Daar zitten in deze casus ook de leerpunten. Er is niet onjuist vastgelegd, maar wel te weinig zorgvuldig. Dit levert geen plichtsverzuim op.”Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment