Bruidsfoto’s of fietstochten in de natuur: op Texel moet je daarvoor betalen

Elise de RooijVoorzitter Martin Baptist van Atletiekvereniging Texel vindt het niet eerlijk dat Staatsbosbeheer geld vraagt. “Wij lopen op paden die opengesteld zijn voor publiek, maar moeten daar wel voor betalen”, zegt hij. “En Staatsbosbeheer benut haar machtpositie om te vragen wat ze wil, zonder de regels uit te leggen. Ondanks dat ze een bestuursorgaan zijn, beroepen ze zich als grondeigenaar op privaatrecht zodat er geen bezwaar of beroep mogelijk is.”

Volgens Baptist zou het juist andersom moeten zijn. “Staatsbosbeheer zou AV Texel juist moeten sponsoren. Eén van de hoofddoelstellingen van Staatsbosbeheer is het bevorderen van recreatie in zo veel mogelijk gebieden. Wij, als atletiekvereniging, voorzien in recreatief gebruik. Staatsbosbeheer kan hun doelstelling versterken door ons te sponsoren in plaats van door ons te laten betalen.”

Staatsbosbeheer heft volgens Baptist tien procent opslag op de inschrijving. “Dat betekent dus in feite dat ze tien procent in rekening brengen bovenop de kosten van medailles, op busvervoer, of op de inhuur van EHBO. We hebben lang overleg gevoerd over de uitwerking en zo is er bijvoorbeeld ook afgesproken dat als een parcours voor de helft op terrein van Staatsbosbeheer loopt, wij ook maar de helft hoeven te betalen. Maar het precieze tariefbeleid ken ik niet, want die wil Staatsbosbeheer niet met ons delen. Te belachelijk voor woorden vind ik dat.”Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment