Boswachters naar Den Haag: ‘Bescherm natuur beter’

Elise de RooijIn het manifest schetsen zij wat er naar hun mening moet gebeuren: meer ruimte voor natuur, zorg voor schoon water en vasthouden aan de gebiedsgerichte aanpak, waarvoor de provincies plannen hebben gemaakt. “Het Rijk moet ingrijpen als de provincies zich niet aan deze afspraken houden”, zegt Pim van der Feltz, directeur van Natuurmonumenten.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment