Aanpak tegen overgewicht bij jongeren heeft niet geholpen

Elise de Rooij“In dit onderzoek hebben we geen effecten waargenomen van de JOGG-aanpak op leefstijl en overgewicht bij kinderen en jongeren”, is te lezen in het rapport. Dat komt volgens de onderzoekers vooral door omstandigheden van buitenaf. “Het complexe systeem dat ongezonde leefstijl en overgewicht in stand houdt, is moeilijk te veranderen”, noemt JOGG het zelf. “De bijdrage van JOGG aan de gezonde leefomgeving alléén is daarom mogelijk niet voldoende om effecten op leefstijl en uiteindelijk overgewicht te realiseren.”Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment